"შპს ქართული მემკვიდრეობა" ინტერაქტიული ეკრანის და პროექტორის ინსტალაცია/ტრეინინგი