ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-მონტაჟი/ინსტალაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  • პროექტორები Epson EB-W31
  • ეკრანები ALLSCREEN MANUAL PROJECTION SCREEN 200X200CM CWP-8080; ALLSCREEN TRIPOD PROJECTION SCREEN 200X200CM CTP-8080
  • პროექტორების საკიდები ALLSCREEN PROJECTOR MOUNT CPMS-4365
  • რაოდენობა: 40
  • მონტაჟი/ინსტალაცია 
  • ელექტრონული ტენდერი SPA170010831