"აჭარის მუზეუმი" ინტერაქტიული ეკრანის ინსტალაცია / ტრეინინგი