71 საჯარო სკოლა - ადგილზე მიტანა/მონტაჟი

დამკვეთი: 71 საჯარო სკოლა 

  • მოკლე ფოკუსიანი პროექტორი Vivitek DX281-ST 
  • ინტერაქტიული დაფა 2 აქტიური სტილუსით Ligra LUXIBOARD 83" 
  • ადგილზე მიტანა/მონტაჟი